czym jest zjawisko narkomanii

Narkomania – definicja i objawy

Czym jest narkomania?

Narkomania to poważne uzależnienie od narkotyków, które ma różnorodne skutki zarówno dla fizycznego, emocjonalnego, jak i społecznego zdrowia jednostki. Osoba uzależniona od narkotyków traci kontrolę nad swoim życiem, czego rezultatem są negatywne konsekwencje zarówno dla samej osoby, jak i dla jej rodziny i społeczności.

Objawy narkomanii są związane z głębokim uzależnieniem od narkotyków. Osoby uzależnione mogą doświadczać silnej potrzeby zażycia substancji psychoaktywnych, nawracających epizodów abstynencji, niskiej samooceny, utraty zainteresowań oraz problemów zdrowotnych, zarówno psychicznych, jak i fizycznych.

W przypadku narkomanii istnieje wiele metod walki z tym uzależnieniem. Współczesna terapia narkomanii skupia się zarówno na aspektach farmakologicznych, jak i psychologicznych. Przychodzi z pomocą również dostępne wsparcie dla osób uzależnionych, takie jak grupy wsparcia czy specjalistyczne poradnie.

Objawy narkomanii

Objawy narkomanii mogą być wskaźnikiem obecności uzależnienia od narkotyków. Często można zaobserwować różne zmiany, zarówno:

 1. fizyczne,
 2. emocjonalne,
 3. jak i społeczne u osób uzależnionych.

Zmiany fizyczne

Osoby borykające się z narkomanią często przejawiają widoczne znaki na swoim ciele. Mogą to być na przykład:

 • ślady po wkłuciach igieł,
 • podkrążone oczy,
 • blada skóra,
 • zmiany w apetycie i wadze,
 • a także trudności z utrzymaniem higieny osobistej.

Zmiany emocjonalne

Narkomania może powodować również wahania nastroju, trudności w kontrolowaniu emocji oraz nadmierną drażliwość. Osoby uzależnione często doświadczają uczuć:

 • depresji,
 • lęku,
 • uczucia pustki
 • oraz zmniejszenia ogólnego zainteresowania innymi dziedzinami życia.

Zmiany społeczne

Uzależnienie od narkotyków może również wpływać na życie społeczne osoby uzależnionej. Często towarzyszą temu problemy w relacjach z:

 • rodziną,
 • przyjaciółmi
 • oraz trudności w utrzymaniu miejsc pracy lub szkoły.

Towarzyszące temu problemy finansowe oraz prawne mogą również wpływać na sytuację społeczną osoby uzależnionej.

W przypadku narkomanii można również zaobserwować charakterystyczne zachowania, takie jak:

 • Przejawianie obsesji na punkcie narkotyków oraz niekontrolowane myśli na temat ich uzyskania i zażycia
 • Próbowanie ukrywania zażywania narkotyków oraz zaprzeczanie, jeśli zostaną przyłapani
 • Wyszukiwanie coraz silniejszych i bardziej niebezpiecznych substancji w celu uzyskania pożądanego efektu
 • Zaniedbywanie ważnych obowiązków w celu zażywania narkotyków
 • Stosowanie narkotyków jako ucieczki od problemów i trudności życiowych

Podsumowanie

 • Narkomania to poważne uzależnienie od narkotyków.
 • Objawy narkomanii obejmują silną potrzebę zażycia narkotyków, nawracające epizody abstynencji i problemy zdrowotne.
 • Terapia narkomanii obejmuje metody farmakologiczne i psychologiczne.
 • Dostępne wsparcie dla osób uzależnionych to grupy wsparcia i poradnie specjalistyczne.

Metody walki z narkomanią

W walce z narkomanią istnieje wiele różnych metod i form terapii, które mają na celu wspomaganie osób uzależnionych w procesie wyjścia z nałogu. Zarówno metody farmakologiczne, jak i psychologiczne są wykorzystywane w leczeniu narkomanii i pomagają osobom uzależnionym powrócić do zdrowego życia.

Jedną z metod jest terapia farmakologiczna, która może obejmować stosowanie leków mających na celu zmniejszenie głodu narkotykowego, kontrolę objawów odstawienia, a także leczenie dodatkowych schorzeń zdrowotnych spowodowanych używaniem narkotyków. Wszystkie te działania pomagają osobom uzależnionym zmniejszyć pragnienie narkotyków i umożliwiają skuteczną walkę z narkomanią.

Ponadto, terapia psychologiczna odgrywa również istotną rolę w leczeniu narkomanii. Może obejmować różne techniki, takie jak terapia poznawczo-behawioralna, terapia grupowa, terapia rodzinna czy terapia indywidualna. Działania te mają na celu pomóc osobom narkotykowym zrozumieć i zmienić negatywne myśli, emocje i zachowania związane z uzależnieniem, a także rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie.

Dodatkowo, istnieje wiele punktów wsparcia dostępnych dla osób uzależnionych od narkotyków. Grupy wsparcia, takie jak Anonimowi Narkomani czy grupy samopomocowe, mogą zapewnić osobom uzależnionym bezpieczne i wspierające środowisko, w którym mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i otrzymywać wsparcie od innych osób zmagających się z uzależnieniem. Dodatkowo, poradnie dla osób uzależnionych od narkotyków oferują specjalistyczną pomoc w procesie rehabilitacji i prowadzą różne formy terapii.